ARB 4x4 Accessories produkcijas garantijas noteikumi

SIA „4x4 Baltic” nodrošina ARB un ARB pārstāvēto brendu (Old Man Emu, Safari Snorkel, AVM) ražotāja garantiju.

ARB un ARB pārstāvēto brendu produkcijai tiek nodrošināta garantija garantijas periodā pret rūpnieciskiem un/vai materiālu defektiem. Ja garantijas periodā tiek konstatēti rūpnieciski un/vai materiālu defekti, bojātā produkcija vai tās sastāvdaļa tiek salabota vai samainīta pret jaunu.

1. Terminu skaidrojums

1.1. ARB nozīmē - ARB Corporation Limited (ABN 31 006708 756); adrese: 42-44 Garden St, Kilsyth Victoria 3137

1.2. ARB pārstāvis nozīmē – pārstāvis, kam ir ARB dotas tiesības pārdot un uzstādīt ARB produkciju; šeit – SIA „4x4 Baltic”, VRN 40103526498; adrese: Prūšu iela 9-25, Rīga, LV-1057

1.3. ARB produkts nozīmē – produkts un tā sastāvdaļas, ko ražojis ARB, vai kam ARB ir ekskluzīvais pārstāvis.

1.4. Produkta informācija nozīmē – informācija par attiecīgu ARB produktu, kas var ietvert jebkādas sekojošas sastāvdaļas: ARB produkta pavaddokumentāciju, lietotāja rokasgrāmatu, lietošanas instrukciju, apkopes instrukciju, uzstādīšanas instrukciju, produkcijas etiķetes.

1.5. Garantijas periods nozīmē – periods, kurā tiek nodrošināta ARB produktu garantija pret defektiem un kas aprakstīts 8. Punktā

2. Lai iesniegtu garantijas pieteikumu, ir nepieciešams:

2.1. ARB produktam ir jābūt uzstādītam saskaņā ar Produkta informāciju

2.2. ARB produktam ir jābūt apkoptam un apkalpotam, ievērojot jebkuru prasību, kas norādīta Produkta informācijā.

2.3. Jāuzrāda ARB produkta iegādes dokumenti

2.4. Jāiesniedz garantijas pieteikums garantijas perioda ietvaros.

3. Garantija neattiecas uz apstākļiem, kad ARB produkta bojājumu ir radījis:

3.1. ARB produkta neparedzēta, nepareiza, nevērīga vai ļaunprātīga lietošana.

3.2. ARB produkta nepareiza uzstādīšana ārpus ARB pārstāvja.

3.3. ARB produkta noslogošana vairāk nekā norādīts Produkta informācijā.

3.4. Izmantojot ARB neražotas sastāvdaļas ARB produktos, vai kopā ar tiem.

3.5. Izmantojot ARB produktus automašīnām vai to modifikācijām, kas nav apstiprinātas Produkta informācijā, vai ko nav rakstiski apstiprinājis ARB pārstāvis.

3.6. Kas radušies sacensību, sacīkšu vai treniņbraucienu laikā.

3.7. Lietojot ARB produktu ārpus Produkta informācijā minētā pielietojuma.

3.8. Produkta informācijā neparedzētiem mehāniskiem bojājumiem.

3.9. Bojājumiem, ko izraisījuši ķīmiski elementi, piemēram, sāļi, skābes, u.c.

4. Īpašie garantijas nosacījumi

4.1. Lai saņemtu garantiju Old Man Emu piekares daļām attiecībā uz to nosēšanos vai neatbilstību paredzētajam liftam ir nepieciešams veikt mērījumus paraugā noteiktā veidā un fiksēt tos gan skaidri saskatāmos fotoattēlos, gan arī speciālā formā, kas pēc jūsu pieprasījuma tiks izsniegta mūsu birojā drukātā veidā vai nosūtīta elektroniski. Mērījumi jāveic pirms lifta komplekta uzstādīšanas, uzreiz pēc uzstādīšanas un pēc 500 km nobraukuma. Šī garantija ir iespējama tikai uzstādot pilnu Old Man Emu lifta komplektu, ievērojot Old Man Emu ieteikto attiecīgo detaļu kravnesības indeksu un uzstādīšanas rekomendācijas. Šī garantija nedarbojas attiecībā uz dabisko preces nolietojumu.

5. Garantijas pieteikuma procedūra ir šāda:

5.1. Atgrieziet ARB produktu ARB pārstāvim vai vienojieties ar ARB pārstāvi par laiku, kad atvest automašīnu ar uzstādītu ARB produktu, lai veiktu tā pārbaudi.

5.2. Uzrādiet ARB pārstāvim ARB produkta iegādes dokumentus.

5.3. ARB izskatīs garantijas pieteikumu un informēs par garantijas gadījuma piešķiršanu.

6. Kad ARB akceptēs garantijas gadījumu, ARB uz sava rēķina nomainīs vai salabos ARB produktu.

7. Visus izdevumus, kas radušies lai pieteiktu garantiju, tai skaitā demontāžu, montāžu un transportēšanu, sedz klients uz sava rēķina.

8. Šo garantiju nodrošina: ARB Corporation Limited (ABN 31 006708 756); adrese: 42-44 Garden St, Kilsyth Victoria 3137, Australia; Tālr.: (03) 9761 6622, Fakss: (03) 9761 6807, www.arb.com.au

9. ARB produktu garantijas periods ir 2 gadi no pirkuma brīža, izņemot:

9.1. Zemāk tabulā nav norādīts cits garantijas periods

9.2. ARB produktu iegādājas juridiska persona, vai tas tiek izmantots komerciālos nolūkos. Šajā gadījumā, garantijas periods ARB produktiem ir 1 gads no pirkuma brīža.

 

ARB produkts

Garantijas periods

ARB diferenciāļa bloķētāji

5 gadi

ARB kravas kastes kulbas

3 gadi

ARB ledusskapji

3 gadi

Uzlādējamās baterijas (iekļautas ARB produktos)

1 gads

Old Man Emu produkcija (izņemot sīkas detaļas, tādas kā skrūves, uzgriežņi, bukses, starplikas, kā arī netiek segtas BP-51 amortizatoru apkopes izmaksas)

3 gadi vai 60 000 km* (kas pienāk pirmais)

* Lai Old Man Emu produkcijai saņemtu 3 gadu vai 60 000 km (kas pienāk pirmais) garantijas periodu, Jums uzstādot preci jāaizpilda forma ar visu tajā pieprasīto informāciju. Aizpildītās formas kopija ir jāizprintē, jāparaksta un jānogādā mums, kā arī jānosūta mums tā elektroniskā versija uz e-pastu: veikals@4x4baltic.lv. Ja šāda forma nav aizpildīta Old Man Emu produkcijas garantijas periods ir 2 gadi un tai nav garantijas pret nosēšanos un neatbilstību paredzamajam liftam

Forma ir atrodama šeit.