Preču atgriešana

1.     Pirms preces nosūtīšanas/nodošanas pircējam tā tiek pārbaudīta. Veikals garantē, ka prece nav bijusi bojāta vai ar defektu. Ja tomēr prece ir nosūtīta ar defektu, veikals garantē 100% naudas atmaksu un atsevišķos gadījumos - arī piegādes izdevumu atmaksu.

2.    Jums ir iespēja atgriezt preci 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas dienas, kas ir fiksēta piegādes pavadzīmē. Atgriežot preci, tai jābūt:
      -  nelietotai, nebojātai, bez vizuāliem defektiem
      -  oriģinālajā iepakojumā un ar piestiprinātām ražotāja oriģinālajām birkām un uzlikām, ja tādas ir,
 
3.     Ja prece ir ar defektu, tas tiek īpaši minēts preces aprakstā un tā tiek pārdota kā nocenota. Iegādājoties šādu preci, pircējs ar apmaksas veikšanu apstiprina, ka piekrīt šiem noteikumiem un necels pretenzijas pret veikalu. Šādas preces veikals atpakaļ nepieņem, nemaina un naudu neatgriež.

4.     Prece netiek pieņemta un nauda netiek atgriezta, ja pasūtītā prece atbilst aprakstam, tehniskajiem parametriem un kodiem, ko sniedzis piegādātajs, bet neatbilst piegādātāja vajadzībām vai vēlmēm.

5.     Ja veikals objektīvu iemeslu dēļ (nepārvaramas varas, kļūdas piegādātāja noliktavas sistēmā, sūtījuma neatgriezeniskas vai daļējas nozaudēšanas/sabojāšanas transportēšanas laikā) nevar izpildīt preces piegādi pēc pirkuma galīgas apstiprināšanas, par šiem apstākļiem pircējs tiek informēts un nauda tiek atgriezta pēc iespējas ātrāk.

6.     Pēc 3. un 4. punktā minēto apstākļu konstatācijas puses apņemas viena otru informēt par šiem apstākļiem, pārdevējs apņemas atmaksāt pircēja samaksāto naudu maksimāli īsā laikā: 

6.1. Ja pircējs pēc preces saņemšanas konstatē būtiskus preces trūkumus, kuri nav minēti preces aprakstā ( piem. ražošanas brāķis vai ar būtiskiem defektiem, kuri nav minēti preces aprakstā), pircējs apņemas informēt pārdevēju iespējami īsākā laikā par šiem apstākļiem, savukārt pārdevējs, ņemot vērā pircēja izteikto vēlmi, apņemas atgriezt samaksāto naudu par preci.

6.2. Iespēju robežās pārdevējs nodrošina pasūtīto preču maiņu pret šā paša modeļa, krāsas un komplektācijas preci - ar noteikumu, ka prece ir pieejama piegādātāja noliktavā.

6.3. Ja pasūtīto preču maiņa pret šā paša modeļa, krāsas un komplektācijas preci nav iespējama punktā 6.2. minētā iemesla dēļ ilgāk kā 1 kalendārā mēneša laikā, pircējs var izvēlēties saņemt atpakaļ samaksāto naudu, vai gaidīt līdz prece būs pieejama piegādātāja noliktavā.

7.     Ja atgrieztā prece atbildīs iepriekš minētajiem kritērijiem, naudu par preci atgriezīsim jūsu norādītajā norēķinu kontā 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

8.     Ja prece neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, veikals patur tiesības preci nepieņemt un neatgriezt samaksāto naudu.

9.     Ja prece tiek atgriezta pēc noteiktajām 14 dienām (nosūtot ar a/s "Latvijas pasts" vai kurjera starpniecību, tiek ņemts vērā nosūtīšanas pasta zīmogs vai kurjera pavadzīmē fiksētais preces saņemšanas datums), veikals patur tiesības nepieņemt iegādāto preci un neatgriezt naudu, ja vien nav cita pierādāma vienošanās starp pircēju un pārdevēju.

10.     Visas izmaksas par preces atgriešanu sedz pircējs. Nauda par preces piegādi, ja tāda bijusi, netiek atgriezta, izņemot gadījumus, kuri minēti 2. punktā.

11.   Jūsu pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr.631. "Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu" prasībām.

12.   Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā"; ir obligāti saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai, realizējot atteikuma tiesības, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta.

13.   Lai vienotos par preces atgriešanu laiku, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: veikals@4x4baltic.lv  un/vai pa tālr. 20455565, ievērojot 2., 8. un 9.  punktā minētos termiņus un noteikumus. Preces atgriešanas vieta (norādāmā adrese): Ganību dambis 13/1-215, Rīga, LV-1045.

14.   Lai izmantotu pirkuma atteikuma tiesības, pirms preces apmaksas un piegādes klients apņemas informēt pārdevēju rakstveidā par sava lēmuma maiņu vēlākais 1 dienas laikā pēc rēķina saņemšanas. Atteikumu jānosūta uz e-pasta adresi: veikals@4x4baltic.lv, norādot pircēja/maksātāja vārdu un uzvārdu, pasūtījuma numuru.

15.   Visas pircēja un pārdevēja nesaskaņas tiek risinātas pārrunu ceļā vai LR Likumdošanas un normatīvo aktu paredzētajā kārtībā.

16.   Saskaņā ar Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.207 15.3 p., Jūs nevarat izmantot atteikuma tiesības precēm, kas tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir neaizvietojamas lietas, vai preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas.

Veicot pasūtījumu, Jūs piekrītat tam, ka esat iepazinušies ar šiem noteikumiem.